شیراز

شیراز

بلیط رفت و برگشت با قطار 4 تخته پلورسبز

3شب و 4 روز اقامت در هتل های:

آریون               4*              534.000

زندیه               5*              640.000

کریم خان         3*              445.000

ارم                  3*             440.000

چمران              5*            675.000

ارگ                 3*             415.000 

آریانا                2*             370.000

خدمات : بلیط رفت و برگشت + 2شب و 3 روز اقامت در هتل های 2* - 3* - 4* - 5* + گشت کامل شیراز