پیکاپ پاسپورت

پیکاپ ویزای امریکا در امارات

مدارک مورد نیاز :

 مدارک ویزای دانشجویی :

 • پاس امضا شده
 • وکالت نامه
 • نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت
 • ایمیل سفارت
 • برگه زرد یا صورتی
 • فرم I20

مدارک ویزای توریستی :

 • پاس امضا شده
 • وکالت نامه
 • نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت
 • ایمیل سفارت
 • برگه زرد یا صورتی

 

مدارک مورد نیاز :

مدارک ویزا :

 • پاسپورت امضا شده
 • وکالت نامه
 • نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت
 • برگه case no