اروپا

تور 18 روزه

سفر گروهی 18 روزه زمینی دریایی و هوایی به اروپا ودیدار 4کشور اروپایی

یونان - ایتالیا - فرانسه - سوئیس

روز به روز سفر

روزاول: بامداد 96/12/25 پرواز به آتن وبعدازرسیدن به آتن گشت کوتاه و سپس تحویل اتاقها در ساعت دوظهر واقامت آتن

روز دوم: دیدار آتن مجموعه تپه وموزه آکروپلیس- معبد پارتنون- پلاکا - آگورا - میدان سینداقما - آمفی تاتردیونسیوس - ساختمان پارلمان - شب گذرانی ووقت آزاد در شهر آتن- اقامت آتن

روز سوم: دیداردلفی : پرستشگاه آپولو- اولین محل برگذاری بازیهای المپیک یونان باستان- سنگ آمفولوس - محل سکونت پیشگویان افسانه ای و نیایشگاه دلفی- ساعت 18:00حرکت با کشتی کروزازبندرپاترای یونان به طرف بندر آنکونا درایتالیا -اقامت شب در کابین 4 نفره کشتی(24ساعت درکشتی کروز)

روز چهارم: ساعت 17:00 دربندرآنکونا - حرکت به رم ( 5ساعت راه)-اقامت شب در رم

روز پنجم :آمفی تئاتر کلوسئوم و بافت تاریخی رم: چشمه عشاق - میدان وفواره نوونا - معبد پانتئون - اقامت رم.

روز ششم : کلیسای سنت پیترو میدان واتیکان- موزه ونمازخانه سیستین واتیکان- نقاشی آفرینش آدم و قضاوت نهایی میکل آنژدر کلیسای سیستین - اقامت رم

روزهفتم : حرکت به طرف شهر پیزا (4 ساعت راه ) - دیدار برج کج پیزا و ادامه مسیر به فلورانس(2ساعت راه ) و اقامت فلورانس

روزهشتم : دیدار فلورانس: پل وکیو– میدان سینیوریتا- مجسمه داوود روی تپه میکل آنژ- کلیسای دلفیوره وبرج جیوتو و بعد از ظهر حرکت به طرف شهر ونیز(5 ساعت راه ) و اقامت حومه ونیز

روز نهم : دیدار کلیسای سن مارکو ،پل ریالتو، کانال بزرگ ،گاندولا سواری با هزینه شخصی و اقامت در حومه ونیز

روز دهم :حرکت به طرف سوئیس (6 ساعت راه)- دیدار جاده های بسیار زیبای کوهستانی در دامنه های کوه آلپ - دریاچه های لوگانو و...- اقامت هتل در سوئیس

روز یازدهم : دیدار دریاچه ویر والد و راهپیمایی در طبیعت کوهستان آلپ و حرکت به طرف زوریخ و اقامت در هتل شهر زوریخ

روز دوازدهم :دیدارآبشارراین بزرگترین آبشار اروپا - دریاچه زوریخ – رودخانه لیمات - ایستگاه راه آهن مرکزی زوریخ - ویترین گردی در بانهوف گرانترین خیابان اروپا - اقامت شب زوریخ

روز سیزدهم : حرکت به پاریس 10ساعت راه - اقامت شب پاریس

روز چهاردهم :دیدار موزه لوور- کلیسای نوتردام ومحله سوربن - بام پاریس در تپه مونتمارتر- کلیسای سکروکر- اقامت پاریس

روز پانزدهم : مجموعه کاخهاوباغهای سلطنتی ورسای – خیابان شانزلیزه – میدان کنکورد – میدان اتوال – طاق نصرت پیروزی یا تریومف دیدار برج ایفل - اقامت پاریس

روز شانزدهم : وقت آزاد جهت بازدیدهای سلیقه ای وتفریحی مانند دیزنی لند - اقامت پاریس

روز هفدهم : وقت آزاد در پاریس و اقامت پاریس

روز هجدهم : وقت آزاد تا ظهر در پاریس و ظهر حرکت به طرف فرودگاه پاریس و ساعت 17 پرواز به طرف تهران و ساعت 3 بامداد روز 14 فروردین در فرودگاه امام تهران.

خدمات سفر 18 روزه:اتوبوس توریستی اسکانیای 54نفره ایرانی به صورت در اختیار -ویزای شنگن – بلیط پرواز رفت به آتن و برگشت ازپاریس - ترجمه مدارک - بیمه مسافرتی- صبحانه کلیه وعده ها- 9وعده ناهار - پذیرایی- همراهی لیدر تور فارسی زبان در کل روزهای سفر-اقامت دراتاقهای 2نفره؛ 6 شب هتل 4ستاره- 10شب هتل 3ستاره و 1شب در کابین 4 نفره کشتی- اغلب ورودیه های سفر که شامل موارد زیر است :سایت تاریخی آکروپلیس ، سایت تاریخی دلفی یونان ،کلوسئوم ،موزه واتیکان ،کاخ ورسای ،موزه لوور.

هزینه هایی که به عهده تورنمیباشد: شام ها -9 وعده ناهار -عوارض خروج کشور- اماکن تفریحی مانند دیزنی لند– قایق سواری ها- ورودیه های غیر فرهنگی و غیر از موارد فوق مانند آسانسور برج ایفل و ...(جمع این هزینه ها حدود بغیر از پارک دیزنیلند و شام ها حدود 200 یورو میباشد)

هزینه سفر: 18 میلیون تومان

1-  جهت اتاق سینگل هتلها 4میلیون تومان به بهای فوق اضافه میشود (کشتی سینگل ندارد )و البته اتاق سینگل میتواند دارای یک تخت یک نفره و یا دوتخت یک نفره باشد وقابل پیش بینی نیست

 2-  جهت کابین دو تخته کشتی کروز مبلغ 150 یورو به ازای هر کابین دریافت میشود   

3-  درصورتی که شخصی موفق به دریافت ویزای شنگن نشود 1میلیون تومان از هزینه تورجهت سفارت وترجمه مدارک کم شده ومابقی به او مسترد خواهد شد

4-   ردیف صندلی اتوبوس به ترتیب اولویت ثبت نام میباشد

 5- جهت زوجین ،به علت شرایط هرهتل مشخص کردن نوع تخت (2نفره ویا 2تخت 1 نفره)قابل پیش بینی نیست

جهت خانمهای بالای 65سال وآقایان بالای 70 سال آوردن شخص همراه از خانواده درجه یک الزامی میباشد،مگر با امضای ضمائم قرارداد که گردشگر تایید مینماید که مسئولیت سلامتی وهمچنین سایر مشکلات ناشی ازنداشتن همراه به عهده خودشخص میباشد

درصورتی که شخصی بیماری خاص داشت بایستی زمان ثبت نام حتما به مسئول ثبت نام نوع بیماری خود را اطلاع دهد تا در صورت صلاحدید مدیر تور، ثبت نام ایشان انجام شود

 

 

 

 

 

 

 

ضمائم قرارداد سفرگروهی 18 روزه اروپا

1 - برنامه به صورت شناوراست وامکان جابجایی دراماکن بازدید ونوع وساعت پرواز ویادیدار کشورها به دلیل شرایط جوی،امنیتی،اعتصاب وشرایط ویزا و ...وجود دارد

2- اقامت دراتاقهای 2نفره؛ 6 شب هتل 4ستاره- 10شب هتل 3ستاره و 1شب در کابین 4 نفره کشتی میباشد.

3- از آنجایی که این سفریک سفر فرهنگی واقتصادی میباشد،هتل ها عموما در مرکز شهر نمیباشد

4- مسئولیت حفظ لوازم شخصی هر فرد در طول سفر برعهده خود شخص میباشد

5- بار مجاز پرواز بین المللی این سفر حداکثر 23 کیلو میباشد که البته با توجه به خرید در طول سفر، بهتراست که گردشگرمیزان بار خودرا از ایران چند کیلو کمترازبارمجاز ببندد .

6- - جهت خانمهای بالای 65سال وآقایان بالای 70 سال آوردن شخص همراه از خانواده درجه یک الزامی میباشد،مگر با امضای ضمائم قرارداد که گردشگر تایید مینماید که مسئولیت سلامتی وهمچنین سایر مشکلات ناشی ازنداشتن همراه به عهده خودشخص میباشد.

7- آب آشامیدنی ،داخل اتوبوس در دسترس است ولی این به معنی آب معدنی پلمپ شده نیست.

8- از کلیه مسافرین بعداز صدورویزا، با توجه به شرایط سنی وشغلی گردشگر،حداقل مبلغ40میلیون تومان چک تضمین شده ویا ضمانت بانکی به همراه اصل سند ،جهت تضمین بازگشت دریافت خواهد شد.                                                                                     9- لطفا به مکانها و ساعتهای مقرر جهت حرکت اتوبوس توجه فرمایید ،اگر گردشگری درطول سفردیرترویا به اشتباه در محل حرکت گروه حاضرشود،مسوولین تور،مسوولیتی جهت منتظر ماندن برای وی ندارند وهمچنین مخارج ملحق شدن فرد فوق به گروه به عهده خود شخص میباشد.  

10- درصورتی که شخص مشکل حرکتی،عادات و پرهیزهای خاص و یا بیماری خاصی داشت بایستی زمان ثبت نام حتما به مسئول ثبت نام نوع بیماری خود را اطلاع دهد تا در صورت صلاحدید ثبت نام ایشان انجام شود وضمناعواقب هرگونه بیماری خاص ومزمن به عهده خود مسافر میباشد

شماره ردیف صندلی داخل اتوبوس به ترتیب اولویت ثبت نام میباشد .

در صورت  داشتن بیماری، ذکر نوع بیماری خاص: .............

نام ونام خانوادگی گردشگر ویا نماینده گردشگر : ...............                

      مهر وامضای آژانس مسافرتی